Håndverk

– 30 år erfaring med håndverksfag.

Lang erfaring med byggfag og andre håndverksfag
Vi har 30 år med erfaring fra håndverksblader i byggebransejen. Knut Randem kom fra en stilling som informasjonsleder i TBK as da han i 1989 gikk over i journalistenes rekker som redaktør for fagbladet Maleren. Den jobben hadde han til 2001 da han valgte å starte eget firma for å stå friere i valg av arbeidsoppgaver.

På begynnelsen av 90-tallet var han en av initiativtakerne til Byggenæringen, som er et samarbeidsprosjekt mellom håndverksblader i byggebransjen. Fra 1996 og i nesten 15 år laget han medlemsbladet Håndverk & industri for Oslo Håndverks- og Industriforening.

Knut har i eget firma fortsatt å arbeide med oppdrag innen håndverksfagene samt de tekniske fagene innen VVS og elektro. I mange år arbeidet han aktivt med yrkeslandslaget. Firmaet har også produsert kundemagasiner for blant annet Velux og Cramo.

Tilsammen har dette gitt dybdekunnskap om en mengde fag – fra gullsmed til murer. Fra 2013 til 2019 har Randem Media hatt ansvaret for å lage bladet Murmesteren for Norske Murmestres Landsforening med Knut som redaktør.