Bobilverden.no

et nettmagasin for folk i bobil.

Bladet er redaktørstyrt og følger pressens etiske regler.
Bobilverden.no skal være opptatt av det politiske rammeverket for å kunne benytte en bobil på best mulig måte. Det innebærer at vi søker kontakt med politikere og offentlig administrasjon, sentralt og lokalt for å få svar på våre spørsmål.

Bladet skal også rapportere fra og om bobilbransjen. Det betyr blant annet at vi skal se på ny teknologi, teknikk, vei- og miljøspørsmål knyttet til bobillivet, reisemål og opplevelser som kan være aktuelle for våre lesere. Vi tar gjerne i mot lesernes reiseopplevelser.
Omtale av produktnyheter er en naturlig del av vår nyhetsformidling.

Bobilverden.no har et samarbeid med Bobil- og CaravanMagasinet om utveksling av artikler mellom deres trykte utgave og vår nettutgave.

Medlem i presseorganisasjoner
Bobilverden.no er medlem i Fagpressen og gjennom den også Norsk Presseforbund og flere internasjonale presseorganisasjoner. Medlemskapet forplikter oss til å følge pressens etiske regler – så som Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten (eksterne lenker).

Annonser
Bobilverden.no finansieres med annonser og er trolig det mest treffsikre mediet for den som vil eksponere seg for bobileiere og potensielt framtidige bobileiere på nett.
Dersom du er interessert i å annonsere, ta kontakt med oss på post(at)bobilverden.no for tilbud om annonsering i nettmagasinet og/eller i nyhetsbrevene.